NASA International Space Apps Challenge 2014 - България

се проведе в рамките на 48 часа на 12 и 13 Април 2014г.

под патронажа на Президента на Република България - г-н Росен Плевнелиев

в Технически университет – София

и в ПМГ "Академик Никола Обрешков" - Бургас

NASA International Space Apps Challenge 2014

България ще участва за втора поредна година в състезанието NASA International Space Apps Challenge 2014, което се организира за трета поредна година в различни градове от всички континенти по целия свят. 

NASA International Space Apps Challenge е модел за иновации. Чрез използването на съвременните технологии, инициативата дава възможност на хората по целия свят да експериментират и разработват решения/приложения/прототипи с отворен код. Най-голямата мотивация за повечето участници е възможността да имат принос в решаването на значими проблеми засягащи живота на планетата Земя и Космоса.


NASA International Space Apps Challenge
минали състезания

 

 

  

 

 

Space Apps 2014 Sofia and Burgas

България участва за втора поредна година в най-голямото състезание в света за разработване на решения с отворен код. Разработените проекти в София и Бургас са повече от разработените през 2013г. С най-добрите проекти в петте категории на състезанието премериха сили класираните шест на национално ниво (2014 Event Photos). 

На финалите през май, проекта Leaf Zone бе класиран сред най-добрите пет проекта в категорията Best Use of Data.  

 Проект Leaf Zone.


Space Apps 2013 Sofia

През 2013г. България участва за първи път в NASA Space Apps Challenge. От участвалите 44 държави в света и 83 града, София - България се подреди на 4-то място след НюЙорк - САЩ, Сантяго - Чили и Торонто - Канада. Регистрираните участници бяха 142. Българските екипи разработиха 24 проекта. 

На световните финали, българското решение ChicksBook е сред глобалните шест финалисти от 770 разработени проекта. Проекта GhOST е сред най-добрите шест финалиста в категорията Best Mission Concept (2013 Event Photos).

 

Победители 2014 

Space Apps 2014 - Sofia

Space Apps 2014 - Burgas

Победители 2013 

First place - ChicksBook; Second place - GhOST; Third place - Moonville - Bootstraping of Space Industry

 Проект - ChicksBook 

 Проект - GhOST

 РЕГИСТРАЦИЯ и УЧАСТИЕ

 

Могат да участват екипи от всички възрасти. Това е състезание в стил "хакатон", което е насочено към талантливи програмисти, разработчици, инженери, технологични специалисти, дизайнери и всички, които имат желание да имат принос за живота на планетата Земя и Космоса. Те са отворени за всеки, който има мотивация да разработи реални решения на глобалните проблеми в света.

 

Регистрацията ще се прави преди състезанието от официалния сайт: http://spaceappschallenge.org/


 

NASA International Space Apps Challenge 2014

 

Екипите решават какви решения да разработят. Разработените решения/приложения (APPLICATIONS) с отворен код могат да са на ниво концепция, прототип или завършено решение за пазарна реализация. 

 

 ГРАФИК


 

 

 


 

КОГА?


12 и 13 Април 2014г.

КЪДЕ?


София, Технически университет - София  

Библиотечно - Информационен Център (БИЦ)

(при 2-ри учебен блок)

(карта)

Бургас, ПМГ „Академик Никола Обрешков“  

(карта)

и виртуално от цяла България

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО


 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА - КАТЕГОРИИ


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЩЕ ПОПАДАТ В ЕДНА ОТ ПЕТТЕ КАТЕГОРИИ И ЩЕ БЪДАТ В КОНТЕКСТ НА ОБЛАСТИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ и ДАННИ


РОБОТИКА


КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ


Пилотируеми космически кораби


Глобални климатични промени


АСТЕРОИДИ

 

ЖУРИ


 

 • проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова

  Проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова - професор в УниБИТ София, а до 2012 – професор в Технически университет – София. Доктор на техническите науки; доктор по електроника и магистър по електроника в ТУ-София. Научни и преподавателски интереси в областта на софтуерното инженерство, електрониката, електронното обучение – методология, управление и технологични системи. Политики, управление и иновации във висшето образование, модели за сътрудничество университет-индустрия. Повече от 15 години ръководи научно-изследователската лаборатория по електронно обучение в ТУ-София. Координатор и участник в повече от 50 проекта, от които 16 международни проекти по програмите FP6, PHARE, TEMPUS, SOCRATES ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, национални и университетски проекти. Автор на над 240 публикации, носител на множество награди за научно-изследователската и преподавателската си дейност, член на Редакционната колегия на списание „Автоматика и информатика“, България, член на Международния програмен комитет на Scientific Journal for Applications of Information Technology), Vienna, Austria, Член на Научния комитет на списание FORTAMENTE Quarterly Magazine, Association GUIDE - Global Universities in Distance Education. Roma, Italy и пр.


 • доц. д-р инж. Петко Русков

  Доцент д-р инж. Петко Русков има богат опит като предприемач, преподавател и консултант в областта на компютърното инженерство. Опитът му в областта на технологичното предприемачество се изразява в преподаване на дисциплини като "Технологично предприемачество" и други иновативни курсове в университети в България. Работи по теми и проекти за проучвания, развитие и комерсиализация на технологиите, научен ръководител е на докторанти и студенти. Той е консултант и ментор на студентски екипи за участие в национални, европейски и световни състезания за разработване на бизнес планове и иновативни компании, включително Intel Challenge, BizBarcelona, JA-YE, NASA International Space Apps Challenge и др. Член e на BizBarcelona Global Nominating Committee, JA Bulgaria, САИ и др. Участва в редакционни колегии и програмни комитети на редица национални и международни конференции. Има издадени 3 книги и над 120 публикации в списания и конференции.


 • инж. Иван Шишков

  Иван Шишков е професионалист с повече от 17 години в мобилната индустрия. От 1997 работи в Нокиа, като програмен дизайнер в Нокиа Инфраструктурен департамент, като Програмен Архитект и консултант за S60 (Simbian OS) и като лидер за Samsung Symbian програмите, довел множество мобилни апарати на пазара. От 2009 изгражда Windows Phone компетентност за Нокиа и Аксенчър и допринася за приемането на платформата на Windows Phone. От юни 2013 е отговорен за разработката на мобилни решения в Бианор в София. Иван е специализирал в сферата на математиката и компютърното програмиране с помощта на Математическа гимназия в Пловдив и Технически Университет в Хелзинки.


 • доц. д-р Милена Лазарова

  Преподавател в Технически университет – София, заместник декан по научна и приложна дейност на Факултет "Компютърни системи и управление". Доцент Милена Лазарова има научни интереси в областта на сателитни дистанционни наблюдения, анализ на изображения, разпознаване на образи, географски информационни системи. Ръководител и участник е в редица научно-изследователски и приложни проекти в тази сфера. Била е ментор на студентски екипи, участвали в национални, европейски и световни състезания за разработване на софтуерни приложения (Microsoft Imagine Cup, NovaTech, Intel IBTEC Challenge). Има над 80 публикации, от тях 40 в международни конференции и списания.


 • проф. дтн Андон Димитров Лазаров

  Проф. дтн Андон Димитров Лазаров работи в областта на радио-локационните системи със синтезирана апертура, предназначени за наблюдение на земната повърхност и движещи се обекти върху нея, въздуха и космическото пространство. Той е член на редакторския и рецензентски борд на много международни списания в САЩ, Канада, Китай и Гърция. Той е член на IEEE-AES на САЩ, Applied Electromagnetism Society - Гърция, URSI-Франция, БАН-България, както и на организационните комитети на конференциите на URSI, RAST-Турция, RADAR 2011-Китай. Той е автор на повече от 150 публикации в списания и конференции и на две книги, публикувани от издателствата InTech – Хърватия и Wiley-Англия. За постижения в цифровите авиационни системи е награден с наградата David Lubkowski от IEEE и AIAA–САЩ.


 • проф. д-р Стоян Малешков

  Преподавател в Технически университет – София и в Нов български университет. Ръководител на Научно-лаборатория по Виртуална реалност в ТУ – София. Работи по  интердисциплинарни научни и приложни изследователски теми в направленията: автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране, виртуална реалност, визуализация и компютърна графика . Специализант на фондация „Фулбрайт”. Ръководил е и е участвал в множество проекти по международни и национални програми, между които: 6РП, 7РП, ЮНИДО, ФАР, ТЕМПУС, СОКРАТ "Еразъм", Леонардо да Винчи, Microsoft Research.


 • доц. д-р Дойно Петков

  Заместник-директор на Института за космически изследвания и технологии в БАН. Член и ръководител на отдел "Международно научно сътрудничество и програми" в БАН. Участвал е и е ръководил много проекти в сферата на анализ на системи, дизайн и компютърни приложения (автоматизацията на научни експерименти), спектрометричи измервания в дистанционните изследвания на Земята и Космоса, обработване на изображения и разпознаване на образи.


 • Райчо Райчев

  Райчо Райчев е създател на програма “Космически предизвикателства” -http://spaceedu.net . Той е възпитаник на International Space University, Университет в Севиля и Софийски университет. В момента координира създаването на аерокосмически проекти от ново поколение


 • инж. Борис Колев

  Млад предприемач с дългогодишен опит в създаването и развитието на технологични компании и проекти в сферата на иновациите. Генерален директор и основател на JT International Group – Българска група от стартъпи и компании в сферата на маркетинговите и технологични иновации. Управляващ съдружник в DigiMark – Българска компания за разработка на мобилен софтуер ; съосновател и член на борда на директорите на Сдружение „КСО България“ и Фондация „Мастърмайнд България“. Има богат опит, като предприемач и мениджър на иновативни софтуерни проекти, мобилни платформи и решения, внедряване на новаторски хардуерни решения за корпоративни, индустриални и маркетингови нужди. През 2008 г. получава наградата „Europe’s Best Young Entrepreneurs” от световното бизнес издание BusinessWeek Worldwide след успеха на първата си компания. Притежава сериозен опит в стратегическото планиране, консултиране и менторство на стартиращи бизнес проекти.


 • инж. Манол Ружинов

  Предприемач и консултант с дългогодишен опит в създаването и развитието на технологични проекти в сферата на иновациите. Основател и съдружник във фирми за разработка на софтуер, мобилни платформи, cloud платформи за корпоративни и индустриални нужди. Интернет ентусиаст и привърженик на софтуера с отворен код. Притежава опит в стратегическото планиране, консултиране и разработване на големи и дългосрочни софтуерни проекти. Притежава опит и експертира в следните технологии: Programming: UNIX, Linux, C, C++, PHP, Perl,Python, Java, .NET, SQL, PL/SQL, Cloud Map-reduce, Cloud-NOSQL; JavaScript, ActionScript; Android, IOS; Eclipse; TCP/IP, HTTP, SSL, XML, SOAP, HTML; Engineering Products: UNIX, Linux, Apache HTTPD, PostgresSQL, Oracle DB, Apache Cassandra, Hadoop, Android SDK; Software Design: Hardware and Software Architecture, Decomposition, Security, Network design; Distributed Data and Modules


 • инж. Георги Георгиев

  Ръководител офис Бургас на ТехноЛогика ЕАД, с над 8 години професионален опит в проектиране, разработка и внедряване на информационни системи с .NET, Web Forms, Windows Forms, WPF, WCF технологии, както и Data Warehouse системи с Oracle RDBMS технологии, APEX, Warehouse Builder, Data Integrator. Напоследък с особен фокус върху мобилните платформи и хибридните решения. Преподавател по различни курсове на Oracle, системен анализ с UML и управление на изисквания в учебния център на ТехноЛогика.


 • Валентин Русалийски

  Роден през далечната 1957 г. Израснал в бургаския радиоклуб с поялник в ръка. Монтьор радио и телевизионна апаратура. Инженер телекомуникации. 30 год. опит в работа с бази данни и програмиране. Предприемач и консултант в областта на IT технологиите. Член на ръководството на бургаския хакерспейс.

 

Критерии за оценка

Номинираните две решения от локалното жури ще попадат в една от категориите: Best Use of Data, Best Use of Hardware, Best Mission Concept, Galactic Impact, и Most Inspiring.

Определените две решения от журито не могат да са в една и съща категория.

Екипите и всички, които имат желание от локалното състезание ще гласуват за избор на най-доброто решение според тях в категорията People's Choice. Това решение ще се състезава с останалите избрани в тази категория от всички локации по света.

Определените две решения от локалното жури и избраното решение от вота на екипите (People's Choice) ще трябва да подготвят видео от 30 сек., чрез което да представят проекта за глобалните финали.

Всички участници в състезанието ще получат сертификати за принос към решаването на глобалните проблеми на планетата Земя и Космоса, както и много изненади и подаръци.

КОИ СМЕ НИЕ

В организационния екип на събитието Space Apps Challenge 2014 - България участват представители на академичната общност, университети, бизнеса, неправителствени организации и студенти доброволци.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН - СОФИЯ 

   

Технически Университет - София

ТУ - София е най-големият държавен университет в България, който обучава широк кръг специалисти в области на техническите, природните и обществените науки.  В структурата на университета са включени 19 основни звена в т.ч. факултети, департаменти и колежи, в които се обучават бакалаври, магистри и  докторанти, и се извършват научни и научно-приложни изследвания. От основаването си, в университета са се дипломирали повече от 100 хиляди студента. Оценката от последната институционална акредитация на ТУ-София, дадена от  Националната агенция за оценяване и акредитация, е най-високата от всички висши учебни заведения в България.  ТУ-София поддържа интензивни връзки с повече от 50 висши училища в Европа, Азия, Северна Америка и Африка, членува в редица авторитетни европейски и световни организации и участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО и НАТО.


 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН - БУРГАС

   

Природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ - Бургас

ПМГ „Акад. Н.Обрешков” - Бургас е основана през 1971г. и през годините се е утвърдила като училище с високи постижения и  добри традиции. В гимназията се обучават над 1100 ученици от V до XII клас. Учебният процес се провежда в направленията: математика и английски език, информатика и английски език, биология и английски език.      Възпитаниците на ПМГ са сред най-активните участници в областни, национални и международни състезания, олимпиади, конкурси. Името на гимназията звучи при награждаването на международни състезания на всички континенти. Нашите отбори защитават достойно честта на своето училище в областта на математиката, биологията, литературата. Завоюваните първи места на различни форуми издигат рейтинга на гимназията и я класират на едно от първите места не само в Бургас, но и в страната. Отлично е представянето на учениците от VII клас на НВО и на зрелостниците на ДЗИ. Високите постижения на учениците и учителите от ПМГ издигат авторитета на училището и в чужбина. Гимназията е изпратила свои възпитаници в Oxford University, Harvard, Stanford University, MIT, NYU, Colgate University и други университети.

 


СЪОРГАНИЗАТОРИ


 

 • БАН - Институт за космически изследвания и технологии

  Мисията на ИКИТ-БАН е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии. Приоритети: Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време); Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи; Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина; Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност; Изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали; Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

 • Технически Университет - София

  ТУ - София е най-големият държавен университет в България, който обучава широк кръг специалисти в области на техническите, природните и обществените науки.  В структурата на университета са включени 19 основни звена в т.ч. факултети, департаменти и колежи, в които се обучават бакалаври, магистри и  докторанти, и се извършват научни и научно-приложни изследвания. От основаването си, в университета са се дипломирали повече от 100 хиляди студента. Оценката от последната институционална акредитация на ТУ-София, дадена от  Националната агенция за оценяване и акредитация, е най-високата от всички висши учебни заведения в България.  ТУ-София поддържа интензивни връзки с повече от 50 висши училища в Европа, Азия, Северна Америка и Африка, членува в редица авторитетни европейски и световни организации и участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО и НАТО.  

 • Университет по библиотекознание и информационни технологии

  УниБИТ е държавен университет, в който се обучават бакалаври, магистри и докторанти в над 10 бакалавърски и 20 магистърски програми по три основни направления библиотекознание, културно наследство, и информатика и компютърни науки. 2012 година в УниБИТ е създадена катедра към ЮНЕСКО „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“. УниБИТ работи по национални и европейски проекти и осъществява международни сътрудничества със сродни институции от Русия, Германия, Франция, Полша, Сърбия, Черна гора, Турция и др. Членува в множество международни и национални организации като IFLA (Международната федерация на библиотечните асоциации), ICOM (Международния съвет на музеите), Съюза на библиотечните и информационните работници.

 • Природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ - Бургас

  ПМГ „Акад. Н.Обрешков” - Бургас е основана през 1971г. и през годините се е утвърдила като училище с високи постижения и  добри традиции. В гимназията се обучават над 1100 ученици от V до XII клас. Учебният процес се провежда в направленията: математика и английски език, информатика и английски език, биология и английски език.      Възпитаниците на ПМГ са сред най-активните участници в областни, национални и международни състезания, олимпиади, конкурси. Името на гимназията звучи при награждаването на международни състезания на всички континенти. Нашите отбори защитават достойно честта на своето училище в областта на математиката, биологията, литературата. Завоюваните първи места на различни форуми издигат рейтинга на гимназията и я класират на едно от първите места не само в Бургас, но и в страната. Отлично е представянето на учениците от VII клас на НВО и на зрелостниците на ДЗИ. Високите постижения на учениците и учителите от ПМГ издигат авторитета на училището и в чужбина. Гимназията е изпратила свои възпитаници в Oxford University, Harvard, Stanford University, MIT, NYU, Colgate University и други университети.

 • Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

  Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Обучението в Университета се осъществява в три факултета –Факултет по технически науки, Факултет по природни науки и Факултет по обществени науки. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм. Обучението се извършва по 29 акредитирани бакалавърски и над 60 магистърски програми. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”. В Университета преподават над 320 висококвалифицирани преподаватели, от които 127 хабилитирани. Организацията и управлението на образователния процес в него е в съответствие с Европейските изисквания и критерии за качествен образователен и изследователски процес. Университетът е класиран на едно от първите места в България по системата Хирш за принос в науката. Университетът има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия  и др.  

 • Дирекция "Образование и демографски въпроси" Община Бургас 

  Дирекция „Образование и демографски въпроси“ е част от специализираната администрация на Община Бургас. Експертите от дирекцията координират дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществяват контакти с РИО на МОН и МОН в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета. Дирекцията осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст, финансовото обезпечаване на учебния план в общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена, средства за издръжка, изграждане, обзавеждане и основен ремонт на училищата и детските градини и обслужващите звена, както и средства за изпълнение на държавните образователни изисквания. Дирекцията също така създава условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите, и разработва мрежата на общинските училища и детските заведения. Експертите от дирекция „Образование и демографски въпроси разработват и създават условия за изпълнение на общински, национални и международни образователни програми и проекти.

 • Джуниър Ачийвмънт

  Джуниър Ачийвмънт е най-голямата организация с идеална цел, която работи в областта на икономическото образование в България. Тя предлага модерно обучение с иновативна методика на преподаване, включваща учене чрез практика, интернет състезания, доброволци от бизнеса, форуми и изяви по целия свят. В България организацията предлага 25 програми, с които младежите усвояват полезни умения в областта на предприемачеството и бизнеса. Сред най-известните й инициативи и програми са „Мениджър за един ден“ и програма „Учебна компания“, призната от Европейската комисия за най-добра практика в обучението по предприемачество.  Джуниър Ачийвмънт България обучава годишно над 30,000 младежи на възраст от 5 до 25 години в 1100 учебни заведения в цялата страна. 

 • Фондация StartUP

  Фондацията StartUP е насочена към подпомагане на младите предприемчиви хора в България, които искат да превърнат идеите си в успешен бизнес. Чрез поредица от събития (конференции, симпозиуми, семинари и др.), StartUP развива екосистема от стартиращи фирми в България, където предприемачите да могат да срещнат партньори, потенциални клиенти, бизнес ангели и инвестиционни фондове. Нашата визия е да създадем устойчива екосистема за стартиращия бизнес, която да създава иновативни компании с глобален обхват. Нашата мисия е да улесним създаването на иновативни стартиращи компании и да спомогнем укрепването на стартъп общността чрез различни дейности.

 • Програма "Космически предизвикателства"

  Мултидисциплинарна образователна програма в областта на космическите науки и високи технологии. Основната цел е да се насърчи предприемачеството в областта на високите технологии. Програмата улеснява развитието на нови стартиращи технологични проекти, които въвеждат иновации в индустрията. Космически предизвикателства" помага за създаването на нови компании. Програмата обучава млади инженери, учени и технолози и създава мрежа между тях и високотехнологични и космически организации.

 • ТреинСофт

  ТреинСофт е ЦПО лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200412211 по 10 професии: „Компютърен график”, „Финансист”, „Офис-мениджър”, „Сътрудник  в малък и среден бизнес”, „Техник на компютърни системи”, „Строител”, „Хотелиер”, „Охранител”, „Икономист”, „Оперативен счетоводител”. ТреинСофт предлага: фирмени обучения, съобразени с поставените  от организацията цели; обучения, курсове, тренинги, решения на казуси от експерти; удостоверяване на знания и умения с Europass приложение на български, английски или немски език.

 


СПОНСОРИ

  

 • BIANOR

  Бианор е авторитет в мобилните и видео софтуерни решения и предоставя на клиентите си възможността да се възползват пълноценно от мобилните технологии за развитие на бизнеса. Компанията извършва консултантски услуги и създава технологични решения за български и международни фирми. През 14-годишната си история фирмата е реализирала проекти за световно известни телеком оператори и корпорации, както и решения за крайния клиент. Компанията е изградила екип отнад 60 високо квалифицирани професионалисти в офисите си в Ню Йорк и София. 

 • ICN.bg

  Хостинг компания ICN.bg е лидер в иновативните технологии. От 8 години тя предоставя на българския пазар новостите от света на хостинг индустрията, като така се налага като водеща фирма в бранша с най-богатото портфолио. Компанията предлага цялата гама от хостинг услуги, домейн имена, колокация и наети сървъри, VPS услуги и разбира се Cloud Хостинг решения, където фирмата е технологичен лидер. Доверието, изградено сред клиентите през годините, е изключително голямо, като към момента над 30 000 потребители се доверяват на услугите на ICN.Bg. Компанията предлага на своите клиенти лоялно отношение, професионално изпълнение, високо качество на услугите, гарантиран UPTIME и много функционални административни инструменти.” 

 • Посолство на САЩ в България

  Служителите в Мисията на САЩ в България са твърдо решени да укрепят партньорството между САЩ и България. Следвайки най-високите критерии за истински професионализъм и интегритет на личността, ние съсредоточаваме усилията си в три приоритетни области: Сигурност: Като съюзници в НАТО, ние се стремим да засилим взаимната си сигурност, както и регионалната и международна стабилност; Благоденствие: Като търговски партньори, ние работим за увеличаване на търговския обмен и инвестициите, насърчаващи стабилния растеж и в двете икономики; Демокрация: Като демократични общества, ние си сътрудничим, за да разширим сферата на доброто управление и да укрепим върховенството на закона в България

 • „Експресс Пост Куриер” ООД

  Фирма „Експресс Пост Куриер” ООД е включена в Публичния регистър на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги, към които спадат и куриерските услуги и има удостоверение № 0102/31.10.2011 г., издадено от Комисията за Регулиране на Съобщенията. Целта, която си поставя фирмата е обслужване за специфичните нужди на фирмените доставки на документация и пратки – на нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители, а също така и да обезпечи надеждна доставка на кореспонденция за всеки специфичен случай, включително входиране на документи и пр. Особено внимание се обръща на надеждното връчване на кореспонденцията и призоваването, особено при съдебни спорове. Поставя се акцент на сигурността на доставките, както и спазването на определените срокове, които са от изключително значение при воденето на съдебни дела, искове и др.

   

 • Дирекция "Образование и демографски въпроси" Община Бургас 

  Дирекция „Образование и демографски въпроси“ е част от специализираната администрация на Община Бургас. Експертите от дирекцията координират дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществяват контакти с РИО на МОН и МОН в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета. Дирекцията осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст, финансовото обезпечаване на учебния план в общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена, средства за издръжка, изграждане, обзавеждане и основен ремонт на училищата и детските градини и обслужващите звена, както и средства за изпълнение на държавните образователни изисквания. Дирекцията също така създава условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите, и разработва мрежата на общинските училища и детските заведения. Експертите от дирекция „Образование и демографски въпроси разработват и създават условия за изпълнение на общински, национални и международни образователни програми и проекти.

 • ЕВРОКОМ 

  Евроком е българска телевизионна програма с национално покритие. Телевизия Евроком е частна независима медия създадена през 1996 г. с политематичен характер, достъпна за над 6 милиона зрители в България. Акцентът на програмата са новини, публицистични предавания, сериали и спорт.

 • MAKSOFT.bg 

  Максофт е рекламна агенция над 15 години опит в печатна и интернет реклама, рекламни материали, уеб дизайн. Поддържа над 100 хиляди уеб страници в над 500 сайта с първата българска Система за управление съдържанието на интернет сайтове, която интегрира CMS с активен хостинг. Собствен SEO алгоритъм за Google оптимизация, интернет маркетинг, интернет PR и управление на репутация онлайн (ORM). Максофт е един от най-големите производители на рекламни календари и вносител на рекламни сувенири.

 • ТУ-София Студентски съвет 

  ТУ-София Студентски съвет

 • Aдвансед Кодинг Ентъпрайз ООД

  Aдвансед Кодинг Ентъпрайз ООД е българска фирма със седалище гр.Бургас, България. Фирмата предлага софтуерни услуги на световния пазар. Завидните умения и креативност на екипа, правят фирмата обект на внимание на доста чуждестранни клиенти, търсещи иновативно мислещи специалисти в ИТ сферата. Един от фирмените продукти е проект „Роботика“.Целта на фирмата е да предоставя на клиентите си висококачествена софтуерна изработка за един успешен клиентски бизнес.

 • Мобилтел

  Мобилтел е водеща компания на пазара на телекомуникации в България. Телекомът предоставя своите услуги на над 4,2 милиона клиенти. През 2010 година Мобилтел демонстрира за пръв път най-високата скорост за мобилен пренос на данни през 3G мрежа – 42 мегабита в секунда. Към момента градовете с налична скорост от 42 мегабита в секунда надхвърлят 100. Три поредни години – 2011, 2012 и 2013 година, германската компания за контрол на качеството на мобилните оператори NET CHECK сертифицира Мобилтел като оператор с „Най-бърза 3G мрежа в България”. Данните са получени след независимо измерване в няколко от най-големите български градове. Като отговорна компания Мобилтел не само инвестира в развитието на нови технологии, но също така работи за устойчиво партньорство с държавата и бизнеса. Компанията участва активно в подкрепата и реализацията на много инициативи и проекти за развитие на обществото, отговорност към своите клиенти и служители, проекти за опазване на околната среда. Фокусът на Мтел две поредни години – 2012 и 2013 година, е приемната грижа в България.

 • VIVACOM

  United communications, trendsetting solutions to meet the highest professional standards, and freedom to choose the best value for money. This is VIVACOM. Over 3000 employees stand by these principles to ensure effective and innovative solutions are brought to our customers. We completely changed the Bulgarian telecommunications market by launching the first converged service and giving customers the freedom to combine all telco items in a packof their own. VIVACOM has positioned itself as the 100% Internet coverage provider in Bulgaria with the best 3G network. The company currently offers the biggest portfolio of mobile and fixed telephony, high-speed Internet, data transfer and television andhas more than 4 000 00 clients.


 

ПАРТНЬОРИ

  

 • Bulsatcom

  Bulsatcom е българска технологична компания, която инвестира в иновации и модерни технологи. Компанията е най-големият доставчик на платени телекомуникационни услуги в България, като предлага 100 дигитални телевизионни канала – включително и ексклузивно съдържание – както и интернет достъп.

 • Списание "Българска Наука"

  Списание "Българска Наука" се издава от”Българска Наука” ООД и Сдружение "Форум Наука"развива се от края на 2005 година с много добро темпо, предлагайки на посетителите си най-разнообразна интересна и нова информация, поле за изява и място за коментари с други потребители в многото интересуващи ги области на знанието, като бързо се превърна в най-голямата и динамична научна общност в интернета на България. След стартирането на списание "Българска Наука" през зимата на 2005/2006 г., то успя да спечели читатели и ентусиасти, които да изпращат свои материали и да предлагат различни идеи за подобряването на самото издание. Целта, с която стартира и продължи да се развива, е то да се разпространява безплатно в интернет, да осигури възможно най-добрата, интересна и подробна информация относно науката, като достъпно я предоставя за възможно най-много потребители на интернет. Списанието е замислено и се издава с разнообразно научно-популярно съдържание, както и актуални научни изложения и статии. Интересът е висок и показва трайна и сериозна тенденция към нарастване.

 • "Аз, инженерът"

  Аз, инженерът“ е първата съвместна инициатива на Интер Експо Център – София и Фондация „Мечти в действие“. Целта на младежкия кариерен форум „Аз, инженерът“ е да обедини водещи технологични компании на българския пазар, срещайки ги с младите специалисти, студенти и гимназисти от цялата страна. Организаторите искат да им покажат, че НАУКА и ИНОВАЦИИ се случват и у нас, а възможностите за професионална реализация в България са много.

 • Списание BBC Знание

  Списание BBC Знание се издава по лиценз на световноизвестното издателство Immediate Co (подразделението за печатни медии на BBC). Изданието съчетава най-доброто от предаванията на BBC за наука, история и природа. Ключът към успеха на списанието са интересните и авторитетни статии за наука и технологии, достъпни не само  за изследователите, но и за широката публика. Основно предимство са материалите, написани от експерти и илюстрирани с наградени на конкурси снимки, а съществена характеристика – публикуването на най-новите провокиращи размисъл изследвания. Всичко това – поднесено по забавен и интригуващ начин.

 • DELTA 3

  Делта 3 Недвижими имоти TM е създадена с цел да отговори на търсенето на физическите и корпоративни клиенти в сферата на недвижимите имоти. Основният предмет на дейност на компанията е извършването на консултантска и посредническа дейност при покупко-продажба, отдаване и наемане на апартаменти, офиси, гаражи, къщи, парцели, сгради, търговски площи. За целта Делта 3 Недвижими имоти разполага с млад и амбициозен екип от професионалисти със значителен опит в областта на недвижимостите. ДЕЛТА 3 се стреми да защитава интересите на клиентите си и да превърне избора на недвижим имот в приятен и удовлетворяващ процес.

 • BEST Sofia

  Локалната група на BEST в София е основана през 2000 и засега е единствена в България. За 14 години наше дело са станали 12 кариерни събития, 8 панаира на труда, 9 академични курса, 4 инженерни състезания и много обучения. Днес BEST София наброява около 30 активни членове, които с въображение и ентусиазъм подготвят поредната възможност за допълнително обучение, пътуване и личностно развитие за колегите си.

 • Brain Workshop Institute

  Brain Workshop Institute is an organization, community and professional network of young seekers. We gather together to share professional and academic experience, to build contacts and friendships, to share expertise and know-how. The Institute is a nonprofit organization and it was created on 10.10.2010. Come check us out ... www.brain-workshop.org

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


 

 • КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ?

  На 12 и 13 Април 2014г. в рамките на 48 часа екипите ще разработват и финализират своите идеи. На 13 Април 2014г. в рамките на няколко минути пред локалното жури ще трябва да защитят разработките си.

 • КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ?

  София, Технически университет – София, бул. Кл.Охридски 8, София 1000 (карта)

  Бургас, ПМГ „Академик Никола Обрешков, бул. Стефан Стамболов 19, Бургас 8000 (карта)

  и виртуално от цяла България.

 • КАК И КОГА ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ?

  Регистрация ще се прави от официалния сайт на състезанието NASA International Space Apps Challenge 2014г. Регистрацията се очаква да бъде отворена преди състезанието.

 • КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

  В състезанието могат да участват екипи от всички възрасти, ученици, студенти, професионалисти и експерти. Могат да участват програмисти, инженери, проектанти, еколози, дизайнери, изследователи, предприемачи и всички, които имат желание и мотивация да имат принос в решаването на глобалните проблеми в света.

 • КАК СЕ ФОРМИРАТ ЕКИПИТЕ?

  Екипите могат да се формират от един или повече участника. Поощрява се международното сътрудничество и разработката на проекти от екипи от различни държави.

 • КАК ДА СЕ СВЪРЖА С ЕКИП/И ОТ ДРУГ ГРАД В СВЕТА?

  Може да изпратите мейл съобщение до ръководителя на състезанието от съответния град или да изпратите мейл на nasaspaceappschallenge.bg@gmail.com с тема - СЪТРУДНИЧЕСТВО!

 • ПО КОЛКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА МОЖЕ ДА СЕ СЪСТЕЗАВАМ?

  Екипите могат да разработват решения по едно или повече предизвикателства от различните категории.

 • КАК ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ РАЗРАБОТЕНИТЕ РЕШЕНИЯ?

  Всеки екип ще може да изпрати/запише разработените идеи/проекти  чрез платформа на NASA Space Apps Challenge 2014, която ще бъде отворена преди състезанието.

 • КАК ЩЕ СЕ ЗАЩИТАВAТ РАЗРАБОТЕНИТЕ РЕШЕНИЯ?

  Разработените идеи/решения ще се защитават на национално ниво пред локалното жури. Екипите ще могат да защитят идеите/проектите си чрез презентация.